Desgaitasun fisikoa, eskubide guztiak
| |

Desgaitasun fisikoa, eskubide guztiak

Osasun-arreta egokia izateko eskubidea, aurreiritziek eta estereotipoek zuzentzen ez dutena, eta desgaitasunagatik, sexuagatik, adinagatik edo beste edozein arrazoirengatik DISKRIMINAZIORIK EGIN GABE. Osasun-arreta segurua, indarkeriarik gabea, kalitatezkoa eta gogobetegarria izateko bermea, pertsona bakoitzaren premiei eta inguruabarrei erantzungo diena, erabakitzeko eta beharrezko informazio guztia izateko eskubidean oinarrituta. PERTSONA GUZTIEK OSASUN-SISTEMAREN PRESTAZIOAK, PROBA DIAGNOSTIKOAK ETA TRATAMENDUAK ESKURATZEKO BERMEA,…